tiistai, 15. heinäkuu 2014

Uus ploki

Nyt on sittä semmonen ilimotusluontonen asija.
Mullon uus ploki. Nuor emäntä sitä viänti mulle tehä. Siirtykeepä tästä lähtiin sittä tähä osotteesee

http://iivari-ilmaveivi.blogspot.com

Siellon nämä kaekki vanahat jutut kansa. Kommentit jiäp tänne ku ee niitä sinne matkaa suaha. Vuan tiältä ne löötyy eelleennii.

Tervetulloo kaekki!

sunnuntai, 13. heinäkuu 2014

Uus pallo ja lohtukana

Nyt sitä vettä on satanna. Uamupäevällä vähäaekoo paesto aarinko.
Ja sehä ollii hyvä homma. Saen nimittäen uuvven pallon! Kerkisin käävvä testoomassa sen ennenku alako tuota vettä tulla. Hyvästihhan se pyörähti. Vähä ol tyyli hakusessa ku en oo vappaana pihalla ennen tuommosen kansa pelehtinnä.
Lööty se tekniikka kuitennii. Jollae riitti lystijä minuva kahtoessa. Sano ettee telekkarija tarvita. Eekä mittää jalakapallompelluuta sieltä aenakkaa tarvihe  kahtoo. No ee kaet siinä mittää. Hyvä ku ol mukavata silläe.

 

Kuva0308-normal.jpg

Niinku näkkyy ni het ol ote kohillaa. Tässä on justiisa lähössä semmonen pannaanipotku.
Mahottoman kuuma siinä hommassa vuan tulloo. Mitenkä ne pelloojaukkelit jaksaa sen pallosa perässä kapaltoo tuntisotalla. Vaekka ohan niillä vissii ne erätaavvot. Minä ku en semmosija malttanna pittee.

 

Sevverra kerittii ennen saetta että pikku lenkki hilipastii. Taekka ehken ee hilipasusta nyt voe puhuva, ku ol kuulema enämpi semmosta hissutteluva. Minuva ee kiinnostanna yhtää lenkkihommat. Ku oesin mielukkaammin pelanna sen pallon kansa. Koetin männä mahollisimman hittaasti. Ku katoen etton saepilivijä tulossa. Ni vähä siinä uattelin että ee kerittäs männä pitkälle ku sittä kuitennii kastuttaa. Ja niihhän siinä käv. Ee kaavvas keritty ku rupes satammaa. Ja silti kastuttii. Eekä ollu minummieleestä se. Jos oes mänty vaahilla ni oes kastuttu vielä enämpi. Ku oes oltuna pitemmällä.
Että tuo hittaelu kannattaa joskus.

 

Kuva0279-normal.jpg

Loppupäevee oon sittä viettännä tuon lohtukanan kansa. Se on sentähe lohtukana ku äet osti sen mulle sillon pönttöaekaan. Lohuks, ku harmitti sillon se pytty piässä.
 

Kovasti harmooks män tuo ilima. Ja niinku sanon jo ni vettä sattaa. Taetaa jiähä pallompelluut tältä päevältä.
Pitänöö keksijä jottae muuta viihykettä. Tiijjän että äet on ostanna mulle semmosen isomman luun. Laetto se kuappiin muka piiloon. Luuloo etten nähnnä sitä. Vuan tiijjän missee se on. Samassa paekassa ku ennennii.
- Mään sen kuapin ettee istummaa ja tuijottammaa sitä ovvee. Äet sittä ihmettellöö että mitenkä aena arvoon missee se on. No misteehän arvoesin. Kannattasko vaehtoo joskus sitä piilopaekkoo.

lauantai, 12. heinäkuu 2014

Hellepalloeluva

Lenkit on tänäpäevänä pantu jäehi. Taekka tämmösellä helteellä nyt mikkää oo jäessä.
Sanottaan etton taavolla lenkkihommat. Ku ee tuommossee helteesee kehtoo männä iha kuumoo tietä pitki tuapertammaa.
Pihalla oon jeppaellu kuitennii.
Männöö kuulema semmosissa seehtemen jaksoessa tuo minun ulukoelu. - Seehtemän minnuuttija mahotonta riehumista, sittä seehtemän sekunttija paekallaa olloo. Ja sama uuvvestaa. Ja tuassiisa uuvestaa.


Niihhän se männöö immeesillähhii seehtemän jaksoessa tuo elämine. Siiton tehtynnä oekee tutkimussii. Seehtemen vuotta on immeesellä mielenkiinto ja uatos terävänä sammaa hommaa. Niinku työhösä. Sittä se laskoo huikosen.
Pitäs immeesten kuulema aena seehtemen vuuen välliin vaehtoo työmuata. Taekka tehä jottae uuvistusta. Ni pyssyy nohevana. Ruohtalaeset on tuonnii tutkimuksen kuulema joskus tehnnä.

Vuan minäpä viis veesoon semmosista. Niinkaavvan ku on sapuskoo ja rojuja mittee viskellä ni hyvä homma.
Äet ehti mulle tuon vanahan jumppapallosa. Ku sehä on ollunna telakalla jo tuo aekoo. Ja uuvempaa en sua nykijä. Joku ellää toevossa että vielä jollonnii kampeotus sen kansa temuammaa. Eppäelen.
Kerkisinkö muutaman kiekan sitä pyöräättee ni joha män lutteroks. Minkäpä minä sille taejjoen että kulumahammas sattu siihe kylykee sevverra nasakasti.

 

Kuva0305-normal.jpg

Vuan hyvästi se pyörähti. Ja minnäe mänin muutaman kerran sen kansa ympär. Ylite mänin vaahilla. Ku olin palloo jootusampi.

 

Kuva0302-normal.jpg

Yks koetti suaha kuvvoo otettuva. Justiisa ehken näestä erottaa etton muutae ku pallo kuvassa.
Vähä tuojjäläkee ollii sittä vuan sininen lötsäke. Äet koetti sitä rootarinteepillä korjata vuan ee kaet se pysynnä tuommosessa pinnassa. Ee ollunna pitkä ilo siitä. On se aeka hyvä ollu viskellä sehhii lutsake. Paremmampuutteessa.

 

Kuva0289-normal.jpg

Sittä piettiin siestoo. Niinku ulukomaella tekköövät. Äet sohvassa ja minä tuossa. Äet ee kyllä ollu samallaesessa asennossa ku minä. Onneks. Ee tarvittu nuapurista nostokonetta appuun.

Että oekee hyvä päevä on ollunna. Ee mittää valittamista. Ukkospilivijä näkkyy kerreevän taevaalle.
Että suattaa suaha nuo nuapurkaapunnin olutjuhlijat iha ilimastahhii kurkunkostuketta hyvällä tuurilla. Heh.
Ehken vähemmä röpöstellöövät sittä.

perjantai, 11. heinäkuu 2014

Laeskuutta ilimassa

Paestaa ja tuuloo. Ja huomenna helle. Ja vielä pyhänähhii.
Siinäpä päevän siätiijjotus. Jos nyt ee joku oo sattunna pihalle kahtommaa.
Mahottoman hyvät matompesuilimat. Sano äet. Ja heettääty sohvalle. Tänäpäevänä ee oo sittä riehuttu.

Lenkkikää ee oekee huvittanna. Ku aekan jumitin ni kiännyttii takasi. Itikoeta, sano äet. Muka, uattelin minä. Ee itekkää kehanna männä ku tul kuuma. Itikat ol oekee hyvä syy kiäntyvä. Vaekken minä kyllä yhtää nähny.
Pihalla sittä muuton olleelin. Hyvä tuulevvire käv ni ee ollu kuumakaa. Eekä itikoeta.

 

Kuva0298-normal.jpg

Äet siunustel tuota meejjän nurmikkoo. Ku on tuommosta haljaketta. Ku ee siinä nurmee ennee oo yhtää. Vuan sammalta sennii eistä. Oes kuulema mahoton homma sitä ruveta laettammaa.
Pitäs kiäntee koko nurmi. Ja hankkija rekkakuorma  multoo. Ja kaekemmualiman ravinnetta. Kylyvee sittä uutta. -  Kuha ee vuan siihe hommaa kettää hommoes. Mukavampi kaet tuossa on juosta. Eekä oo niimpaljo leekattavvookaa. Mulle on justiisa sopivata. Vaekkee kyllä nii silimäilloo kellekkää ookkaa. Niinne poloset sammaloetuu nyt yhessä. Äet ja nurmikko.
 

Päevällä säekähin ku yhe'äkin alako kuuluva mahoton jyrinä. Semmonen iso härvelvehe lenti talon ylite. Monta kertoo vielä. Äet sano että ol joku helikopter se. Jottae siinä ovessa luk vuan ee iha suanu räntistä selevee. Lenti nii matalalla että melekee puullatvoja hipo männessää. Mittää lie sehhii ehtinnä ja katella. - Jos lie ollu joku ilimakuvvooja. Ja noosviikolla tulloo sittä joku kaapittelemmaa kuvija talosta ja pihasta. Äet sano jo että jos semmonen ol ni turha luulla että ostaa. Ku ol pyykittii pihalla kuivumassa. - Ee haluva kuulema seenällesä taaluva jossa omat kalsonkisa liehuu.
Empä kyllä minäkää.
Eepään tuota tiijjä vaekkoes joku linnavenkula lähtennä lippahivvoo ja sitä ehtivät. Joku semmonen pahempi rosmo. On niitä ennennii ehtinneet koptervoemin.

 

Meleko laeskasti on muuton  päevee vietetty.  Niinku näkkyy...

Kuva0301-normal.jpg

Sanosinko että iha sillälaella rennompuoleesesti. Mitteepä tuota turhoo hötkyilemmää.
 Jos on mukavata riehoominen ni mukavata se on tämä vötkyilyhhii. Välillä näennii.

 

 

torstai, 10. heinäkuu 2014

Sekalaesta hommoo

Kaheksan astetta lämmintä uamulenkille männessä. Melekonen puotus eelisuamusta.
Mamma ol kyllä mielissää. Jalaka noos meleko keppeesti. Molemmilla.
Päevä on männy iha perushommissa. Lenkillä käännissä. Pihalla laakkuussa. Syönnissä. Makkuussa. Kaekkija vuoromperrää.


Äet on katkonu pensaesta kuivija oksija. Vissii oes pitännä tehä sitähhii vähä aekusemmi. Vuan hijassyttysenä se vasta nyt huomas. Tuossa minun aetuuksen sisällä on par kappaletta pensaeta. Niitä se pelstas ja minä tietennii avitin. Sitä mukkoo ku puottel niitä oksija  muaha ni minä vejin niitä kaavemmaks. Äet kyllä väetti että levittelin ne pitkin pihhoo. Ja sae muka sittä könytä niitä kassaa. En kyllä levitelly. Koetin sammaan kassaan ne suaha vuan sevverra tuulla hujotti että se ol syypiä ku vähä levisivät. Mukava ol niihen kansa telekuta. Olin vähä niinku se pöhheekön piällysmies. Se Tartsani.
Viitakon raevuussa.


 

Kuva0297-normal.jpg

Tuola takana se näkkyy toene niistä pöhheeköestä. Ee paljoo jiännä jälelle. Joku otti semmosella reelummalla käellä. Kolomeneljännestä.
Se lööti kuapista minun vanahan solomulelun. Josta olin jo nylykeny lankoo päestä poekkee. Se ol oekee hyvä ulukohommii. Sitä ol hyvä puistella ja viskellä pitkin pihhoo. - Nyt on sittä sininen solomu suussahhii. Ku se ensmäene on mahassa . Nimittäen se huavaompelleen unehtunna solomu.

 

Kuva0292-normal.jpg

Kyllä oes se pallo nyt mukava. Entiset on männä iha lutteroks. Ja uutta ee sua ku kaapunnin kaapasta.
Oeshan tuola se äetin mahottoma iso pallo. Joku jumppapallo. Minummielestä jootas hyvästi mulle. Ku ee oo paljoo käätössä muuton kulunna. Yhen kerra oon taenna nähä sen rinkuilemassa sen kansa. Näätti sevverra epätoevoselta että parempi oes ku pysys poekessa siitä. Paljo enämpi hyötyvä ku antaa vuan mulle sen.


Ite se kyllä sano ettee mulla kestäs se ku yhe hetken. Ku oes het reejjät. Ja ilimat pihalla. Että mulle oes parempi semmonen pallo ku mitä hevosilla on. Oes kuulema määkynkestävä. Ku kestää hevosehhampaetahhii.
Kaet ne hevoset semmosta pyörittellöö. Vuan millään iliveellä minä semmosen saesin liikkummaa. Ku oon pikkunen.
Ja pallot on isoja, ku hevonennii on.
Voetas iha hyvi vaehtoo; äet ostas itellee sen hevosempallon ja minä ottasin tuon sen pallon.
Sillo oes niinku käättäjät ja pallot palanssissa.